Introductie:

Michiel van Eijck: "De laatste jaren heb ik het voorrecht gehad betrokken te zijn geweest bij de ontwikkeling van de energiemarkt in de breedste zin van het woord. Mijn ervaring in de uiterst commerciële en internationale oliewereld welke ik bij Van Ommeren en later Vopak opdeed legde een solide basis voor mijn verdere professionele ontwikkeling. De fusie tussen Van Ommeren en Paktank bracht mijn plezier in vernieuwing en verandering naar voren een eigenschap die zeer van pas kwam toen ik bij E.ON, dat net een aantal energiecentrales had overgenomen in Nederland, begon aan de liberalisering en vercommercialisering van een, in origine, productiebedrijf.

De opbouw van risk reward management, asset management en de bijbehorende Wholesale en trading activiteiten en de persoonlijke betrokkenheid en doortastendheid van velen hebben in grote mate bijgedragen aan de sterke verbetering van de winstgevendheid van het bedrijf in een markt die zeer aan veranderingen onderhevig was en is.

Bij Eneco heb ik in een turbulente tijd kunnen bijgedragen aan de onderbouwing en uitvoering van de strategische richting als Director Mergers and Acqusitions. Eens te meer viel het me op dat crisissituaties welke zich in meer of mindere mate in ieder bedrijf voordoen, mij zeer paste en stimuleerde.

Ik probeer in iedere situatie de rol van de betrokken personen op waarde te schatten en zeker niet te onderschatten. Dit vereist een integere maar doelgerichte betrokkenheid, waarbij ik hecht aan directe communicatie en tracht verantwoordelijkheid zo diep mogelijk in de operatie van een bedrijf te leggen.

Ik zie in de huidige economische crisis een grote kans om het management model van de jaren negentig los te laten. Ik zie de afstand tussen de werkelijke activiteiten van bedrijven en hun bestuur kleiner worden, en verwacht dat ook aandeelhouders bestuurders meer en meer zullen aanspreken op niet inhoudelijk of ondoelmatig bestuur.

Rotterdamse mentaliteit? Wellicht, als dat doorzettingsvermogen en no nonsense voorstaat. Het grote voordeel van crisissituaties is dat actie geboden is hetgeen politieke overwegingen naar de achtergrond dwingt en vraagt om duidelijk, afrekenbaar leiderschap.

Mijn ervaring is dat volledige eigen betrokkenheid een voorwaarde is om de belangrijkste partijen (Raad van Commissarissen, medewerkers, aandeelhouders, financiers en crediteuren) achter vaak ingrijpende plannen te krijgen. In de loop van de jaren heb ik een uitgebreid netwerk opgebouwd van juristen, accountants en andere specialisten die als geen ander in staat zijn om in crisissituaties snel en vakkundig te opereren. Ook hierbij blijft van belang de doelmatigheid te allen tijde voorop te blijven stellen, mooie presentaties dragen niet of zelden bij aan winst.

Mijn honorering durf ik afhankelijk te stellen van het resultaat van mijn werk. Zelf een financieel risico aangaan maakt de betrokkenheid bij de opdracht groter”.