Introductie:

M.O.C. B.V. is opgericht in 2010 door Michiel van Eijck en verleent turnaround- en interim diensten met de nadruk op strategie, financiering en commercie. De financiële wereld, de energiesector en de logistieke spelers vormen de voornaamste klanten.

In 2010 en 2011 is M.O.C. actief geweest bij een aantal bedrijven waaronder DONG, Van Gansewinkel, Pilgrims en Staatsbosbeheer.

Met Pilgrims wordt sinds 2011 regelmatig samengewerkt. Pilgrims adviseert al meer dan tien jaar bedrijven en overheden op het gebied van duurzame, voor de samenleving relevante strategie.

Sinds 2011 is M.O.C.  gevestigd in het Witte Huis, Wijnhaven 3b, te Rotterdam.

Michiel van Eijck:
"Ik probeer in iedere situatie de rol van de betrokken personen op waarde te schatten en zeker niet te onderschatten. Dit vereist een integere maar doelgerichte betrokkenheid, waarbij ik hecht aan directe communicatie en tracht verantwoordelijkheid zo diep mogelijk in de operatie van een bedrijf te leggen.

Ik zie in de huidige economische crisis een grote kans om het management model van de jaren negentig los te laten. Ik zie de afstand tussen de werkelijke activiteiten van bedrijven en hun bestuur kleiner worden, en verwacht dat ook aandeelhouders bestuurders meer en meer zullen aanspreken op niet inhoudelijk of ondoelmatig bestuur. 

Rotterdamse mentaliteit? Wellicht, als dat doorzettingsvermogen en no nonsense voorstaat. Het grote voordeel van crisissituaties is dat actie geboden is hetgeen politieke overwegingen naar de achtergrond dwingt en vraagt om duidelijk, afrekenbaar leiderschap.

Mijn ervaring is dat volledige eigen betrokkenheid een voorwaarde is om de belangrijkste partijen achter vaak ingrijpende plannen te krijgen. In de loop van de jaren heb ik een uitgebreid netwerk opgebouwd van juristen, accountants en andere specialisten die als geen ander in staat zijn om in crisissituaties snel en vakkundig te opereren. Ook hierbij blijft van belang de doelmatigheid te allen tijde voorop te blijven stellen, mooie presentaties dragen niet of zelden bij aan winst”.